BU MECLİS, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİR Mİ?
Ertuğrul Özgün

Ertuğrul Özgün

MEMLEKET İŞLERİ

BU MECLİS, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİR Mİ?

30 Mayıs 2021 - 19:43

Önce Anayasa’nın değiştirilebilmesinin şartlarına bakalım.
“Anayasa MADDE 175:
Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. (200 Milletvekili)
Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.(360 Milletvekili)”
Burada duralım. Daha ileri gitmeyelim. Niye durduğumuzu bir fıkra ile anlatalım.
“Savaşta Komutan topçu başına emir verir:
Topçular ateş!
Topçu başı cevap verir:
Ateş edemeyiz komutanım.
Komutan sorar:
Neden?
Dokuz sebebi var komutanım.
Nedir?
Bir… Barut yok!
Tamam, sus! der komutan. Gerisini sayma!”
Bugünkü ittifaklara bölünmüş sekliyle Mecliste çoğunluğu sağlayan ittifak, Cumhur İttifakı Onun da toplam milletvekili, Anayasa değişikliğini halk oylamasına sunmaya yetecek sayıda değil. Öyleyse ittifaklar yoluyla Anayasa değişikliği söz konusu değil.
Peki, ne olacak? Madem Anayasa değişikliği olamayacak, göz göre göre neden böyle bir faaliyetin içinde siyasal partiler? Hiç ihtimal yok mu yani?
Var elbet! O kadar da karamsar olmayalım. Bu Meclis Anayasa değişikliği yapabilir de yapamaz da…
Önce bu Meclis’in, kesin olarak yapamayacağını söyleyip bir kenara koyalım:
Meclis, HDP hariç, ittifaklarla ikiye bölünmüş gibi görülüyor.
HDP’yi ister istemez dışarıda tutuyoruz.
Ona dokunan yanıyor zira…
Hoş onlar da bir türlü Türkiye partisi olamadı ya! Neyse!
İttifaklara bakalım:
Cumhur ittifakı: Adalet ve Kalkınma Partisi: 288 + Milliyetçi Hareket Partisi: 48 + Büyük Birlik Partisi: 1 = 337
Anayasa değişikliği için en az 360 milletvekiline ihtiyaç olduğuna ve Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda olduğuna göre CHP ve İYİ partinin başını çektiği Millet ittifakını sayısal olarak belirtmemize gerek bile kalmadı. Anayasa değişikliği için gerekli 360 milletvekili sayısı, ittifaklar arasında bir geçirgenlik olmadığı sürece ittifakların yapacağı iş değil.
İki ittifakı birbirinden ayıran kesin çizgi ne?
Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamını istiyor, Millet İttifakı, parlamenter sisteme geri dönmek istiyor.
Öyleyse nedir? Kesinlikle olmayacak olan sistem değişikliğidir. Yani başkanlık sistemi bu mecliste asla değişmeyecek. Nokta.
“Madem sistem değişmeyecek öyleyse neden bu yaygara? Neden ortalığı birbirine katıyorlar? Hiç başlamasınlar daha iyi,” diye düşünebilirsiniz elbet.
Öyle düşünmeyin!
Bakın neler olabilir?
Hani herkesin gizli ya da açıktan eleştirdiği “Partili Cumhurbaşkanlığı” var ya… O değişebilir…
Cumhurbaşkanının parti genel başkanı vasfı kaldırılıp, bağımsız olması şartı getirilebilir…
Bir şey daha olabilir…
Seçim sistemi değiştirilerek Meclis, yürütmenin boyunduruğundan çıkarılabilir.
Sakın “abartıyorsun artık” demeyin. Hatta bir şey daha olabilir…
Yargı mensuplarının seçimi bir sisteme bağlanarak yürütmenin ve hatta meclisin kontrolünden çıkarılabilir. Yani bağımsız bir yargı oluşmasının şartları oluşturulabilir…
Ne o? Çok mu hayalci gördünüz yaklaşımımı…
Siz ne düşünürsünüz bilemem ama ben bu değişiklikleri bekliyorum…
Ve bu kadarı en azından şimdilik bana yeter…
 

YORUMLAR