Bazı Harflerden Uzak Duralım.
  • Reklam
Salih Cakıroğlu

Salih Cakıroğlu

Düşüncelerim

Bazı Harflerden Uzak Duralım.

02 Mayıs 2019 - 22:33

Bazı Harflerden Uzak Duralım.
 
Mehmed Niyazi’nin,  Türk Devlet Felsefesi isimli kitabında rastladığım şu cümle “Türk milleti Devleti'ni töresine göre kuruyordu. Töre geçmişten geliyor geleceğe yön veriyordu. Töre ile devletin eş değerde olduğunu Abidelerdeki şu cümleler açıklamaktadır. "... Devleti ellerini alıp töreyi tesis ettiler... Ey Türk bodunu devletini, töreni kim bozabilir..." bana birşeyler yazma ihtiyacı hissettirdi.
 
Son ikiyüz yılda yaşadığımız tarihsel dönüşüm süreci milletimize çok şeyler katmış olsa da, çok fazla şeyi de beraberinde kaybetmemize sebebiyet verdi.
 
Dünya'ya çok daha İslami bir perspektiften bakan toplumumuz, son ikiyüz yılda Batı hayranlığı sebebiyle, (belki bunun altında kaybetmiş olmanın verdiği eziklik de yatıyordur) içinde kendi değerlerini barındırmayan veya törpüleyen bir dönüşüm gerçekleştirdi.
 
Türk milleti törelerini, geleneklerini göreneklerini kaybediyor, kendisi olmayan kendisine ait olmayan bir kültüre doğru hızlaevriliyor veya en azından toplumun önemli bir kesimi bu değişimi yaşıyor.
 
Son elli yılda daha da hızlanan bu dönüşümün altında yatan sebeplerin en önemlilerinden biri eğitim sistemimiz, diğeri ise gazete ve televizyonlarda oluşan medya yapılanmamız.
 
Bir türlü oturtamadığımız eğitim sistemimiz, her yetişen yeni nesle, kendi değerlerinden başka değerleri aşılamakla meşgul.
 
Yıllardır başkalarının güdümünde olan medya ve basın yayın, gençlerimizi bizden koparabilecek ne varsa her gün onları toplumun önüne sürmekte.
 
Bazı gazeteler ve televizyonlar gün geçmiyor ki,  LGBT(Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel) harflerinden birini içeren bir haberle toplumun önüne çıkmasın.
 
Bir gün L ile ilgili bir haber veya video varsa, diğer gün mutlaka öbür harflerden birini içeren bir haber yayına sokulmakta.
 
Geçmişimizi aydınlatan "sanat güneşi"miz, bugün yerini "aydın kuş" lara devretmiş durumda.
 
Kuşların aydınlatamadıklarını da, kimse bu işten nemalanmamış olmasın diye,  kalan kısmı her gün eş değiştiren sanatçı müsveddeleri üstleniyor.
 
Medya öylesine ahlaksız ki, her gün eş değiştirenleri devamlı haber yapıp gündemde olumlu yayınlarla tutarken, diğer yanda biraz erken yaşta evlendi diye toplumun bir kesimini linç etmekle meşgul.
 
Medya sayesinde topluma, özellikle çocukların dimağlarına tüm bu pislikler boca ediliyor. Bu da toplumda bahsettiğim harfleri içeren insan sayısını çoğaltıyor. Geçmişte iki, üç, bilemedin beş tane olan bu tip insanlar, artık sokaklarda ve her yerde boy gösteriyorlar. Okulda yada işyerinde sizinle beraberler. Dizilerde sevimli insancık rolleri üstlenmeleri sağlanarak normalleştiriliyorlar.
 
Kısaca Türk milleti kendi töresini kaybediyor diye düşünüyorum. Töre devleti oluşturan temel unsurlardan olduğuna göre bu gidişle devletimizi de harflerden birine devrederek kaybedeceğiz.
 
“Allâhın izni olmadıkça hiç bir nefs için iman edebilmek yoktur ve akıllarını husniisti'mal etmeyenleri(kullanmayanları) o pislik içinde bırakır.” Yunus Suresi 100.ayet
 
Hem bireysel müslüman olarak hemde binyıldan daha uzun süredir İslam’la şereflenmiş bir millet olarak dünyaya hükmetmiş atalarımızın bu harfleri içeren insan gruplarını içinde barındırmadığı için muvaffak olduğu bilinmelidir.
 
Toplum olarak medyanın bu ahlaksız yayınlarına son verilmesi için çaba göstermeli, toplumumuzun kadim değerlerinin yeni nesillere doğru aktarılacağı program sayılarının arttırılması yönünde çalışmalıyız. Yani Allah’ın emrettiğini yaparak aklımızı kullanıp doğruyu yapmalıyız. Gerekiyorsa, ki ben gerektiğine inanıyorum, kanunlarımızı daha sert bir hale getirerek medyanın çirkin yayınlarının önüne geçmeliyiz.
 
02/05/2019
Salih ÇAKIROĞLU
 
 

YORUMLAR