KADİM TÜRK MİLLETİ İSLÂM DİNİNİN BAYRAKTARIDIR...!!!
  • Reklam
ALİ  KARACA

ALİ KARACA

KADİM TÜRK MİLLETİ İSLÂM DİNİNİN BAYRAKTARIDIR...!!!

26 Ağustos 2020 - 21:49

—Kırmızı Çehrelilere (Türklere) müjdeler olsun, Allah'a yemin ederim ki insanlar, çatlasada, patlasa da ALLAH onları hem bu dünyada hem de öbür dünyada mükafatlandıracaktır. (Tubeyin Kab)

   —Türkler dünyaya iki kere hükmedecektir. Türkler size dokunmadığı harp etmediği sürece siz de Türklere dokunmayınız. (En - Nesai Sünen)

   — Türkler size dokunmadıkça sakın sizde Türklere dokunmayınız. Çünkü ALLAH ümmetine vermiş olduğunu mülkü bu saltanat nimetini ilk defa bu Kantura oğullarıonların elinden çekip alacaktır. (Et - Teberani)

   –Ey Müslümanlar ve aziz Türk milleti sevgili efendimiz Hz Muhammed (S.A.V)'in ümmeti "Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin gerçekten onlar birbirinin dostudurlar. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez" (Maide suresi 51.Ayeti)

   –"Komşusu açken tok yatan bizden değildir." (Hz Muhammed S.A.V) Hadis-i şerifinde ki komşuluğun insan üzerinde ki mesuliyetini ortaya koyuyor. Yüce İslam dininde bu emre karşı yapılacak olan itaatsizlik insanı küfre düşürür. Komşunun Müslüman veya Gayr- ı Müslim olması bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz? Böyle bir adalet ne semavi dinlerde (Hak dinlerin değiştirilmiş kitapları) nede felsefi inançlarda görmek mümkün değildir. 

    –İnsanlık tarihi yazılmaya yüce İslam dini ile başlamıştır. Hz Adem (A.S) ile başlayan Nübüvvet yolu bütün hak peygamberlerin İslam fıtratı üzerine gönderilmesi yüce Allah (C.C) bir takdiridir. "Allah katında tek din İslamdır." (Ali - İmran suresi 19. Ayeti) Bu ayet-i kerime diğer dinlerin bütün hükümlerini kaldırıldığını ifade eden, İlah-i bir mesajdır. Yüce kitabımız Kuran-i Kerim'de ki hüküm apaçık ortadayken başka bir şey aramaya gerek yoktur.

   —Aziz Türk milleti önce kabileler daha sonra da Devletler halinde İslam dairesine girdikten sonra, 1000 yıl yüce İslam dinine şerefle hizmet ederek günümüze kadar gelmiştir. Osmanlı Türk Devletinin batıda gerçekleştirmiş oldukları fetihler ve ortaya koydukları yüce adaletlerinden  dolayı, batıda Bulgar (Pomaklar, Bogomiller), Arnavutlar ve Boşnaklar doğu da Gürcüler Türkler sayesinde Müslümanlığı seçmişlerdir. Avrupa da Türkler geliyor dediklerinde Müslümanları tarif ederlerdi. Yani Türklerin yüce İslam dini olan olan mütehşabihliği birbirinden hiç bir zaman ayrılmamıştır. Türklerden başka yüce Allah (C.C) dinine bu şekilde hizmet eden başka hiç kavim yoktur. Onun için Türkler yüce İslam dininin bayraktarı ve yılmaz savunuculardırlar.

    – Öncelikle, şu çöl bedevileri olan Arapların vicdanlarına seslenmek istiyorum? Osmanlı Türk Devletinden rahatsız olduğunuz kadar, size düşman olan, Yahudilerden yani zalimler topluluğundan bu güruhtan rahatsız olmuş olsaydınız bugünkü tablo belki de çok farklı olurdu. Filistin topraklarını Yahudilere satanlar o günkü Arapların kendileri idi. Bu hazin tablonun ve İngilizlerle işbirliği, yaparak İsrail devletinin kurulmasının mimarları yine kendileridir. Birini suçlamak yerine bu çöl bedevileri Araplar  kendilerine bakmaları gerekmez mi?

    –Kutsal beldelere ve mabetlere Müslüman Türk milletinin ne kadar çok önem verdiğini Kudüs meselesi ile bir kez daha ortaya koymuştur. Filistinde ki yaşanılanlardan vahşi katliamlardan duyduğumuz, hicrandan dolayı onların yanında yer alan Türklerden başka hangi millet vardır. Sudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Mısır  ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi zengin devletler aç ve susuz Müslümanlara yardımı çok gören, zalim Emperyalistlerin kuklası olmaktan hiç bir zaman kendilerini kurtaramamışlardır.

   –Türkiye Cumhuriyet'inin Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan Kudüs meselesinde ki tavrı ve tutumu, yüce Türk milletinin kutsal beldelere olan bakışını ve mazlumlara karşı olan merhametini de ortaya koymuştur. Afrika da ki Müslümanların açlıktan kırılmasına sessiz kalan Vehabi mezhebinin temsilcisi Lawre…

YORUMLAR