"Toplum, kuruluşlarda hesap verebilirlik güven ve 'iyilik' ararken, finans ve muhasebe kilit rolde"

ACCA Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Afganistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz, hazırladıkları «Sürdürülebilir Kurumların Kalbindeki Muhasebe ve Finans Profesyonelleri» isimli küresel araştırma raporuna atıfta bulunarak, “Günümüz toplumu kapsayıcılık ve hesap verebilirlik talep ediyor.

"Toplum, kuruluşlarda hesap verebilirlik güven ve 'iyilik' ararken, finans ve muhasebe kilit rolde"

ACCA Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Afganistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz, hazırladıkları «Sürdürülebilir Kurumların Kalbindeki Muhasebe ve Finans Profesyonelleri» isimli küresel araştırma raporuna atıfta bulunarak, “Günümüz toplumu kapsayıcılık ve hesap verebilirlik talep ediyor.

Editor: admin
08 Ekim 2021 - 18:31

Kuruluşlar da güven ve itimat arıyor ve faaliyetlerinin yalnızca yatırımcılar için kısa vadeli kar sağlamaya odaklanmakla kalmayıp, daha uzun vadede toplumun iyiliği için olduğuna dair güvence arıyor. Tüm bu özellikleriyle muhasebe ve finans mesleği, bu güvenin oluşmasında kilit role sahip” dedi. 

 

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği’nin düzenlediği 10. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi’nde konuşan ACCA Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Afganistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz,Gelecek 10 yılda, sürdürülebilir muhasebe ve finans profesyonelleri, kurumlarının değer yaratması, yarattıkları değerlerin korunması ve raporlanmasında artan şekilde kilit role sahip olacak” dedi. 

 

Kongre’de, “Değişen Dünya Düzeninde Sürdürülebilir Kurumlar ve Muhasebe Mesleği:” başlığıyla bir değerlendirme yapan Demiröz, ACCA olarak, 2020 Ekim ve 2021 Haziran ayları arasında, dünyanın dört bir yanında çalışan muhasebe ve finans profesyonelleri ile yuvarlak masa toplantıları, fokus grubu çalışmaları, röportajlar, teknik uzmanlardan oluşan forumlar yaptıklarını, 2000’den fazla muhasebe profesyonelinin görüşlerini aldıklarını ifade etti. 

 

Tüm bu çalışmaların sonuçlarını «Sürdürülebilir Kurumların Kalbindeki Muhasebe ve Finans Profesyonelleri» isimli bir küresel araştırma raporuyla geçtiğimiz hafta yayınladıklarını kaydeden Demiröz, şöyle devam etti: “Buna göre, 2020’li yıllarda geleceğin sürdürülebilir kurumlarını şekillendiren 5 değişim öncüsü bulunmakta; küresel ekonomideki değişiklikler, çevresel değişiklikler, teknolojik değişiklikler, toplumsal değişiklikler ve iş gücüne dair değişiklikler. Covid-19 pandemisi ile değişen dünyamızda, ister özel sektörde olsun ister kamu sektöründe yer alsın, büyük küçük tüm kuruluşlara pandeminin yıkıntılarından kurtulmak, uzun vadede daha iyi bir dünya yaratmak ve acil bir şekilde ele alınması gereken tüm sorunlarla mücadele etmek konusunda büyük roller düşmekte.”

 

Filiz Demiröz,  2020’li yıllarda mesleki yetkinlikleri, sağlam etik değerleri ve mesleki muhakeme yetenekleri, teknik mesleki konulara olan hakimiyetleri ve teknolojik bilgi birikimleri ile muhasebe ve finans profesyonellerinin topluma sürdürülebilir değer katacak kurumların temel taşlarından biri konumunda olduğunu söyledi. 

 

“Günümüz toplumu kapsayıcılık ve hesap verebilirlik talep ediyor” diye konuşan Demiröz, “Kuruluşlarda güven ve itimat arıyor ve faaliyetlerinin yalnızca yatırımcılar için kısa vadeli kar sağlamaya odaklanmakla kalmayıp, daha uzun vadede toplumun iyiliği için olduğuna dair güvence arıyor. Tüm bu özellikleriyle muhasebe ve finans mesleği, bu güvenin oluşmasında kilit role sahip” dedi.

 

“Muhasebe ve finans, ekonomilerin büyümesi ve gelişmesi için hayati”

 

Dünyanın 178 ülkesinde 233 binden fazla üyesi, yarım milyondan fazla adayı bulunan küresel bir muhasebe ve finans meslek kuruluşu olan ACCA olarak, muhasebe ve finans mesleğinin, ekonomilerin büyümesi ve gelişmesi için hayati olduğuna inandıklarını kaydeden Demiröz, “Bu yüzden dünyanın ihtiyaç duyduğu mesleği geliştirmek ve toplumları daha adil ve daha şeffaf hale getirmek için, tüm paydaşlarımızla birlikte dünya çapında çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu. 

 

“2020’li yılların başında organizasyonel karmaşalar, birbiri ile çatışan paydaş ihtiyaçları, kalıcı toplumsal değişiklikler, iş gücündeki dönüşüm, sıkıntılı mali durumlar, teknolojik yıkım ve çevresel sorunlar, dünya genelindeki tüm kurumları daha önce hiç olmadığı kadar zorlamaya başladı” diyen Demiröz, Covid-19 krizinin tetiklemesi ile birlikte, iş dünyasını ve kurumları, daha önce öngöremedikleri sorunlarla baş başa bıraktığını vurguladı. 

 

Demiröz, şunları söyledi: “Bir yandan da onlara daha önce hiç karşılaşmadıkları fırsatları da sunmaya başladı. İşte bu yüzden, iş dünyası ve kurumların bütün bu değişimler ile mücadele ederken onlara yol gösterecek ve uzun vadede finansal açıdan sürdürülebilir olmalarına ve toplumsal değer üretmelerine katkı sağlayacak muhasebe ve finans profesyonellerine ihtiyaçları bulunmakta. Bugün artık evden çalışmaya yaptığımız çok ani geçiş ve hibrit çalışma gibi her yerden çalışmaya imkan veren çalışma modelleriyle gördük ki; önümüzde geleceğin işgücünü şekillendiren neredeyse sonsuz bir diğer trendler listesi var. Gelecekte daha fazla iş birliği ve daha fazla ekipler arası çalışma göreceğiz, bunlarla birlikte yeni bilgi ve becerilerin edinilmesi gerekecek. Ve teknoloji dönüştükçe ve küresel ekonomi değiştikçe, çalışanlar üzerinde yeni beceriler kazanmaları veya yetkinliklerini artırmaları için daha fazla baskı olacak. Bütün bunlar, gelecekte kariyer yollarında büyük değişiklikler anlamına geliyor.” 

 

 

“Sürekli öğrenme ile mesleki yetenekler güncel tutulmak zorunda”

 

“Yeni normalde muhasebe ve finans profesyonellerinin, değişen organizasyonel ihtiyaçlar ve değişim dinamikleri karşısında kurumlarının sürdürülebilir değer yaratmalarına destek olabilmeleri için yeni temel yeteneklere sahip olmaları gerekmekte” ifadesini kullanan Demiröz, şöyle devam etti: “Bu yetenekler, aslında geleceğin sürdürülebilir muhasebe ve finans profesyonelinin iş dünyasında etkin olabilmesi için sahip olması gereken başlıca mesleki bilgi, beceri ve davranışlardan oluşmakta. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla geleceğin sürdürülebilir muhasebe ve finans profesyonellerinin, 7 alanda temel yeteneklere sahip olması gerektiğini tespit ettik. Bu yetenek alanlarını; uzmanlık, etik, içgörü, sürdürülebilirlik, iş birliği, dijital ve azim olarak belirledik. Hem günümüz hem de geleceğin iş dünyasında profesyoneller, iş ortamlarında başarılı olmak için sürekli öğrenme ile mesleki yeteneklerini güncel tutmak zorundalar.” 

 

4 ana kariyer alanı 

 

Araştırmaya göre, gelecek 10 yılda, sürdürülebilir muhasebe ve finans profesyonelleri, kurumları bünyesinde daha iyi iş kararlarının alınmasında, yeni kurumsal değerin yaratılmasında, var olan kurumsal değerin korunmasında ve hazırladıkları raporlar aracılığıyla üretilmiş değerlerin dış dünyaya aktarılmasında önemli rol alacaklar. 2020’li yıllarda kurumlarda görev alacak sürdürülebilir muhasebe ve finans profesyonelleri, bütün bunları dünya genelinde birbirinden farklı sektörlerde ve kurumlarda ortaya çıkacak 4 ana kariyer alanında yer alan rollerde yerine getirecek. Bu kariyer alanlarından ilki ‘dönüşümün öncüleri’ yani kurum içinde, ileriyi düşünen ve uzun vadeli sürdürülebilir değeri yaratıp koruyan, kurumsal değişimin gerçekleşmesinde yer alan profesyoneller. İkincisi ‘kurum analistleri’ yani veri ve geleceğe dair iç görüde bulunma yetenekleriyle, çeşitli rollerde yer alarak kurumlarının değer yaratmasına ve yarattıkları değeri korumalarına yardımcı olan profesyoneller. Üçüncüsü ‘güvence sağlayıcılar’ yani, üstlendikleri farklı rollerle, kurumlarının yarattıkları değerleri koruyup raporlamalarına yardımcı olarak, kurumlarının yeni bir yönetişim seviyesine ulaşmasını saplamakta görevliler. Dördüncü kariyer alanı olan ‘paydaş raporlamacılar’ ise, kurumlarının merkezinde yer alıp, sürekli büyüyen paydaş isteklerine karşı kurumların performanslarını dışarıya karşı anlamlı şekilde raporlayan, sürdürülebilir muhasebe ve finans profesyonelleri anlamına geliyor.