• Reklam

Of'taki Tarihi Camii Rizelilerin Nasıl Oldu

Trabzon'un of ilçesi Keler Mahallesindeki Tarihi Camii Rizelilerin Nasıl Oldu 61.Saatt.com dan Gazeteci Mustafa Kemal Ayciöek'in Haberi ....

Of'taki Tarihi Camii Rizelilerin Nasıl Oldu

Trabzon'un of ilçesi Keler Mahallesindeki Tarihi Camii Rizelilerin Nasıl Oldu 61.Saatt.com dan Gazeteci Mustafa Kemal Ayciöek'in Haberi ....

Of'taki Tarihi Camii Rizelilerin Nasıl Oldu
04 Mart 2020 - 22:16

Trabzon’un Of ilçesine bağlı Keler köyünde 1976 yılında eski caminin yerine yeni bir cami yapılması gündeme gelince dönemin köy ileri gelenleri ahşap olan bu camiyi kaldırmak isterler.

Fakat köy de yer yoktur, bir tarafında Çadak dağı bir yanında Kilise dağı olan bir yamaçtaki köydür. Bu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve daha sonra Rize’nin Kalkandere ilçesine bağlı Hüseyinhoca köyüne yerleşen aynı köylüler, “Bu cami bizim de camimiz hem bizim mahallemizin de camisi yok. Madem siz yenisini yapacaksınız o halde bu eski camiyi bize verin” derler.

Köylüler de “Tarihi ahşap camimiz viran olmasın, alın sizin olsun” der camiyi verirler.

Yerine de 1978 yılında biraz büyükçe betonarme bir cami yaparlar.

Hüseyin Hocalılar da bu ahşap camiyi mümkün mertebe aslına uygun bir halde söküp 1977 yılında bir çay alım evinin üzerine yerleştirirler.

Ona bir de merdiven koyarak ahşap cami sahibi olurlar.

Yani Of’un Keler köyün de Ordulu ahşap ustası Hacı Ömer tarafından H.1250/M.1824 yılında Çantı tekniğinde çivi kullanılmadan, birbirine geçme yapmak sûretiyle ile yapılan 191 yıllık cami, Of’tan alınıp 4 kilometre uzaklıktaki Rize’nin Kalkandere ilçesine bağlı Hüseyin Hoca köyüne, İyidere’nin kenarına taşınır.

Bu tarihi Keler ahşap camisinin ilk taşınmadır.

HÜSEYİN HOCA KÖYÜ SAHİL CAMİİ

Cami, 1977 yılında, Trabzon’un Of İlçesine bağlı Keler Köyü’nden taşınmıştır.

Çantı tekniğinde inşa edilen yapı, taşınmış ve Hüseyin Hoca Köyü’nde bulunan bir çay deposunun üzerinde yeniden kurulmuştur.

Zamanla yıpranan yapı, kullanıma yönelik eklerle orijinalliğini yitirir.

Çay deposunun üzerinde yer alması da görsel açıdan oldukça rahatsız edicidir.

Bunu fark eden ve bu durumdan rahatsızlık duyan yetkililer caminin bir kez daha taşınmasına ve caminin dokusuna uygun subasmana oturtulmasına karar verilir.

Cami, 30 Haziran 2011 tarihinde sökülmeden, yaklaşık 20 metre uzaklıktaki parsele taşınarak subasman üzerine oturtulur.

Yazılı kaynaklara göre, cami, Hicri 1250 (Miladi 1834) yılında, Hacı Ömer adında bir usta tarafından inşa edilmiştir.

Bir başka kaynağa göre ise, Ordulu Mehmet Usta tarafından yapılmıştır.

Tamamı ahşaptan olan ve çantı tekniğinde, yani birbirine geçmeli, çivisiz bir şekilde inşa edilen cami, özellikle iç mekânda yoğun olan bitkisel üsluptaki zarif ağaç işçiliği ile dikkat çekmektedir.

Tamamen ahşap malzeme ile yapılan cami kare planlıdır. Çatısı kırma çatı olup, çatı örtüsü sac malzeme ile kaplıdır.

Camii kare planlı ana mekândan ve batısında yer alan son cemaat yerinden oluşmaktadır. Kuzeybatısında yer alan betonarme minaresi çift şerefelidir.

Cami, çay deposu üzerindeyken yapılan betonarme minare, yapının dokusuyla oldukça uyumsuzdur.

Minare, cami bugünkü yerine taşındıktan sonra camiden ayrı kalmıştır.

Caminin ana girişi batı cephesinde yer almaktadır.

Girişi sağlayan çift kanatlı ahşap kapısı at nalı formundadır.

Kapının etrafını çevreleyen bordürü ağırlıklı olarak lale motifli, bitkisel ve geometrik desenlidir.

U planlı mahfil bölümüne ana mekândan ahşap merdiven ile ulaşılmaktadır.

Mahfil kısmı dört adet ahşap dikme ile taşınmaktadır.

Mahfil kısmının ortasında köşk kısmı bulunmaktadır.

Tamamen ahşaptan yapılan mihrabın etrafı bordür kaplı olup, işlemeleri bitkisel motiflidir. Kademeli olarak yapılan mihrap nişinin her kademesinde mukarnas süsleme bulunmaktadır. Mihrabın alınlık kısmında yazı yer almaktadır.

Yine ahşap olan minberi bitkisel motiflerle işlenmiştir.

Panolara ayrılmış olan gövde kısmında lale motifli süsleme yer almaktadır.

Kademeli olarak yapılmış olan tavan süslemesi kare formludur.

Tavanda ağırlıklı olarak geometrik süslemeler görülmektedir.

Göbek kısmı ise yuvarlak ve işlemelidir.