Of'ta Mal sahibi ve Esnafların tepkisi dinmiyor!

Trabzon'un Of İlçemizde Sulaklı Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan ve Yalı Caddesi, Orta Sokak, Cumhuriyet Caddesinin orta kısmındaki alanları kapsayan kentsel dönüşüm projesine mal sahipleri ve esnafların tepkisi devam ediyor.

Of'ta Mal sahibi ve Esnafların tepkisi dinmiyor!

Trabzon'un Of İlçemizde Sulaklı Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan ve Yalı Caddesi, Orta Sokak, Cumhuriyet Caddesinin orta kısmındaki alanları kapsayan kentsel dönüşüm projesine mal sahipleri ve esnafların tepkisi devam ediyor.

Of'ta Mal sahibi ve Esnafların tepkisi dinmiyor!
12 Şubat 2021 - 06:25

Of Belediyesi önüne toplanan mal sahibi ve esnaflar, hazırlanmış olan metni mal sahiplerinden Mustafa Ayaz’a okutması ve ardından uzun süre tepki alkışı yaparak projeye tepki gösterdiler.
‘Trabzon İli Of İlçesi Sulaklı Mahallesinde Uygulanmak İstenen Millet Bahçesi Projesi kapsamında uygulama içeriği ve doğabilecek mağduriyetler ilgili kamuoyu bilgilendirme ve basın açıklaması’ başlığı ile yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
MİLLET BAHÇESİ PROJESİ OF’UMUZA DEĞER KATACAKTIR!
“3 Ekim 2019 tarih ve 1597 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Trabzon İli Of ilçesi Sulaklı Mahallesi kararname ekli listede belirtilen Yalı Caddesi, Orta Sokak, Cumhuriyet Caddesinin orta kısmındaki 5800 m2 lik alan Millet Bahçesi olarak planlanmıştır. Millet Bahçesi Projesinin Of’ta uygulanması güzeldir ve İlçemize değer katacaktır. Fakat Cumhurbaşkanımızın kendisine sunulan yeri ve yerin durumunu bilmediğini düşünmekteyiz. 
Söz konusu projenin belirtilen alanda değil, bedel ödemeksizin kamuya ait başka müstakil ve uygun alanlardan birinde yapılması kamu yararı sağlayacaktır.
Projenin uygulanabileceği alanlar mevcuttur;
Sulaklı Mahallesi Sahil rekreasyon alanı ( 69.000 m2)
Yenisinin yapılmakta olduğu mevcut Devlet Hastanesi alanı (7000 m2) 
Solaklı Deresi uygulama projesi
İrfanlı Mahallesi (Kalyon) Of ilçe Stadının olduğu Sahil dolgu alanı (110.000 m2) 
OF’UMUZ YEŞİL ALAN CENNETİDİR
Zaten Of’umuz bölgemiz yeşil alan cennetidir. Hemen her Oflunun tarlası, bahçesi vardır. Nitekim şehirde Sahil Rekreasyon alanı bile doldurulamıyor. Yeşil alanlar betonlaştırılıyorken 4-5 katlı binaların içine böyle bir projenin uygulanmak istenmesinin izahı var mıdır? 
BURASI OF’UN MERKEZİDİR
Burası atalarımızın bin bir zorlukla emeğiyle imar ettiği Of’un merkezinin kurulduğu yerdir. Burada uygulanacak bir proje, dönüşüm ya da uygulama, komşu parseller de içine katılarak Of’un bütünü ve paydaşlar düşünülerek, devlet ve vatandaş zarara uğratılmadan yapılmalıdır. 
Belediye 2004 yılında burayı yeşil alan ilan ederek imara kapatmış, adeta bugünlere zemin hazırlamıştır. 
RANT OLUŞMASI DURUMU SÖZ KONUSUDUR
Projenin burada uygulamasında ne devletin, ne de vatandaşın yararı söz konusu değildir. Bu alanda yer alan mülkler çok değerlidir. Mülk sahiplerinin bütün kazanımları yok edilmek; çevre mülklerin değerleri katlanmak, rant oluşması durumu söz konusudur. 
HER BİR ESNAFIN ORTALAMA 200 BİN LİRALIK ZARARI
Makul kiralan bile vermekte zorlanan esnaf, fahiş kiralarla karşılaşacaktır. Kurmuş olduğu dükkânının bozulmasıyla her bir esnafın ortalama 200 bin liralık taşınma ve kurulum maliyeti sebebiyle karşılayamayacağı zararlar söz konusudur. Belki de ticaret hayatları sonlanacaktır. Bunun yanında esnaflarımızın yüzde 70'inin dükkânları mal ile doludur. Bunlara sığdırabilecek, koyabilecek ne bir dükkân, ne de yeni yer vardır. 
YAKLAŞIK 2000-2500 HEMŞERİMİZİ İLGİLENDİRİYOR
Burada ikamet eden yüzlerce hane halkının alternatifsiz olarak ekonomik ve manevi yükü artırılmaktadır. Bu alanda ticaretle uğraşan 120 esnaf ve yanında çalışanlar, buradan kira almak suretiyle geçimini temin eden mülk sahipleri ve hane halkı sayısı düşünüldüğünde yaklaşık 2000-2500 hemşerimizi ilgilendiren doğrudan bir mağduriyet söz konusudur. 
Ekonomik, tarihi, sosyolojik, şehir planlaması esasları gibi hususlar yok sayılarak toplumsal barışın bozulmasına zemin hazırlanması tehlikesi söz konusudur. Buradaki mantıksızlık ve haksızlık Türkiye Cumhuriyetinin şerefli, toplumun değerlerine sahip bir Oflu olarak bizi huzursuz etmektedir. 
Çay gibi yıllık yaklaşık 800 milyon lira ekonomik getirisi, Uzungöl güzergâhı gibi turizm potansiyeli olan tarihi, coğrafi, ekonomik, ilmi kesişim noktasında yer alan, özellikle Of’un dışında bulunan iş adamı, sanayici, bürokrat, siyasetçi ve okumuş kaliteli insan potansiyelimizi Of’umuz için değerlendirmek gerekir. Gençlerimize yeni istihdam alanlara oluşturmak, bunun için insanlarımızı Of’umuzdan uzaklaştırmayıp çekecek Of, kalkınmış bir merkez haline getirecek zemin oluşturmak gerekirken hepimizi yoran, huzursuz eden gündemlerden uzak durulmalıdır. 
DAHA UYGUN ALTERNATİF BİR ALANDA YAPILMASI
Konu olan alanın Millet Bahçesi kapsamından çıkartılmasını, projenin daha uygun alternatif bir alanda yapılmasını, tarafların katılım ve katkısıyla Millet ve Devletçe ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğimiz Covid-19 sürecinde halk, esnaf, konut sakinleri ve mülk sahipleri olarak haklarımızın korunduğu, doğabilecek telafisi mümkün olmayan mağduriyetlerimizin de giderilmiş olacağı uygun bir çözüm istiyoruz. 
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”
Resmi Gazete Karar metni:
Karar Sayısı: 1597 Trabzon ili, Of İlçesi, Sulaklı Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaralan belirtilen taşınmazların, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında planlanan Millet Bahçesi Projesi"nin hayata geçirilmesi amacıyla Of Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir. 
3 Ekim 2019 - Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı