Enflasyon Eylemi /5 Temmuz 2021


Değerli arkadaşlarım, Kıymetli Basın Mensupları.
Hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz.
Malum bugün Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı. Böylelikle kamu görevlilerinin 
2021 yılı ilk altı aylık zam oranına eklenecek 
enflasyon oranı da belirlenmiş oldu. 
5. Dönem Toplu sözleşmenin 
mutabakatsızlıkla sonuçlanması sonucu 
Kamu İşvereni ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
2021 yılı için %3 + %3 zammı 
kamu görevlilerine reva görmüştü. 

Bugün açıklanan 1,94’lük Haziran ayı enflasyon oranıyla 
2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkı 5,45 olmuş, böylelikle 
1 Temmuz 2021 itibariyle % 8,45’lik bir artış olmuştur. 
Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır. 

Malum, 2019 yılı Ağustos ayında açıklanan ve 
2020 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olan 
Hakem Kurulu kararından bugüne tam 18 ay geçti.
ve bu 18 Ayda:
Gerçekleşen enflasyon: %24,28 
Hedeflenen enflasyon: %7,5
Memura verilen zam:  %11,40
18 ayda Dolar %46,05 arttı. 
18 ayda Euro %54,50 arttı.
18 ayda Altın (Gr.) %71,33 arttı. 
18 ayda Yağ (18 LT) %116,04 arttı. 
18 ayda Elektrik (kr/kWh) %30,91 arttı.
18 ayda Doğal Gaz (m3/TL) %23,68 arttı.

Bu veriler maalesef,
    memur maaşlarının enflasyona yenik düştüğünü, 
    memurun alım gücünü zayıflattığını gösteriyor.
Biz bugün burada, 
işte bu gerçekler ışığında, 
    hem bir durum tesbiti yapmak 
    hem de oluşan kayıpların tazmini noktasında 
taleplerimizi dile getirmek için toplandık. 

İlk önce hemen şunu belirteyim ki, 
özellikle küresel dengesizlikler ve 
son 1 buçuk yıldır bütün insanlığı etkisi altına alan ölümcül kovit 19 pandemisi, hayatımızın akışını derinden etkiliyor. 

Dolayısıyla, böylesi zor koşullar altında, 
ülkemiz ekonomisinin kur üzerinden yaşadığı 
finansal dalgalanma dâhil birçok konuyu 
serinkanlı bir değerlendirmeye tabi tutmamız gerektiği de ortadadır. 

Biz durduğumuz yerin sorumluluğunu da zorunluluğunu da iyi bellemiş bir emek örgütüyüz. 

Evet, biz emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. 
Biz, alın terimizin hakkını ve hizmetimizin ederini istiyoruz. 


Hiçbir gerçeği ıskalamadan, 
özellikle enflasyon üzerinden yaşanan 
gelir kayıplarının tazmini noktasında 
hem sesimizi hem de sözümüzü 
bu meydandan ve diğer 80 ilimizden yükseltiyoruz. 
Değerli kardeşlerim, Çok kıymetli basın mensupları

6. dönem toplu sözleşmenin arefesinde, 
bugün açıklanan enflasyon rakamları, 
deyim yerindeyse evdeki hesabın çarşıya uymadığını 
bir kere daha tescil etmiştir. 

Son 18 aylık enflasyon rakamlarına baktığımız zaman 
hedeflenen enflasyonun 3 katı, 
maaş ve ücretlere yapılan artışın ise tam 2 katından fazla oranda bir sapma olduğu görülecektir. 

Böylesi büyük bir sapma, 
hedeflenen enflasyon üzerinden ücretlendirme politikasının yanlışlığını ortaya koymuyor mu?

Biz, 
ilk günden beri bu yöntemin yanlış olduğunu dile getirdik. 

kaldı ki, 
kamu işvereninin üzerinden pazarlık yaptığı öngörüler hiçbir zaman tutmadı, tutmayacaktır da.

Aslında hükümet, 
oluşturduğu sistematikte 
“kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz” diyerek 
bu gerçeği itiraf etmektedir.
Fakat Memur-Sen olarak; 
4. ve 5. Dönem Toplu sözleşme süreçlerinde 
hükümetin sığınağı haline gelmiş olan

“kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünün hakkaniyeti yansıtmadığını söyleyerek 
kamu görevlilerinin 
büyümeden ve refahtan pay alması gerektiğinin 
altını çizdik ve bunun mücadelesini verdik. 

Biz 
ülke gerçeklerini temel alan tekliflerle masaya oturduk hep

Ekonominin gerçekleri ve 
alın terinin hakkını vermeye dair 
gerekler yerine, 
    tahmini enflasyon rakamları ile alım gücünü sıfırlayan,
gerçekleşmesi mümkün olmayan hedefler üzerinden
    belirlenen artış oranına dayanan mantıkta 
ısrar etmenin manası ve anlamı yok. 

Geldiğimiz nokta ortada yaşanan süreç maalesef 
Memur-Sen’in haklılığını tescilledi.

Gelin 
bu çarpık sistematiği değiştirelim!
Hayali enflasyon hedefler üzerinden değil, 
reel gerçekler üzerinden artışları belirleyelim. 

Artık 
enflasyon oranı bazlı 
güncelleme/yeniden değerleme katsayı uygulaması yerine 
    büyümenin yansıtıldığı, 
      refah payının kamu görevlilerine aktarıldığı 
adil bir sistemin kuruluş startının hep birlikte verelim.

Kamu görevlisi devletin yükü değil gücüdür. 

Her şeye zam yapılırken memurun seyretmesi beklenemez 

Biz, 
    gerçeklere uygun yüzdelik zam, 
geçmiş kayıpların telafisi için 
    seyyanen zam ve 
büyüyen Türkiye’den 
    memurların refahına düşen payını istiyoruz. 

Kamu işvereninin belirlediği zam, 
Mart demeden buharlaşıyor. 

Tam da bu yüzden, 
en düşük devlet memuru maaşının % 10’undan 
az olmamak üzere seyyanen zam talebini 
her zemin ve şartta dile getirdik, 
getirmeye de devam edeceğiz. 

Artık 
bahaneleri ortadan kaldıralım, gerçekleri konuşalım.
Gelin, 
kamu görevlilerini ferahlatacak ve bu amaçla da 
refahtan pay almalarını sağlayacak bir paradigmal değişimi hayata geçirelim. 

Seyyanen zam çağrımız, bu kapsamda görülmeli, 
Gelir kayıpları giderilmeli...


Biz, 
olmayan bir kaynaktan artış istemiyoruz. 
Var olan ve kamu görevlilerinden sakınılan bir kaynaktan payımız olanın, hakkımız olanın verilmesini istiyoruz. 

Büyüme ve refah payı üzerinden: 
    kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin belirlendiği, 
    emeğin değerinin yükseldiği, 
    alın terinin karşılığının verildiği 
yeni bir sistem yürürlüğe konulsun. 

Evet, Türkiye’nin ekonomisi büyüyor…
İhracatta tüm zamanların rekoru kırılıyor. 

Fakat birçok kesimin haklı olarak tepki gösterdiği şekilde Türkiye’nin büyümesinden sadece 
•    yüksek gelirli kesim, 
•    büyük sermaye ve 
•    finans sektörü pay alıyor. 

Büyümenin ürettiği kaynağı, 
bu kesimler kendi arasında paylaşıyor. 


Ne yazık ki, 
gelir dağılımındaki makas gün geçtikçe açılıyor, 
ülkeyi ayakta tutan orta sınıf eriyor, 
tabanla tavan arasındaki uçurum büyüyor. 

Evet, 
Türkiye ekonomisi büyüyor fakat memurlar büyümüyor. 

Kamu görevlilerinin 
mali ve sosyal hakları söz konusu olduğunda 
“mali disiplin”, 
“bütçe imkânları” ve 
“tasarruf tedbirleri” başta olmak üzere 
çeşitli bahaneler üretiliyor. 
Hal böyle iken; 
Sermaye ve finans kesimi için teşvik paketleri, vergi afları çıkarılıyor. 

Bunun bir sosyal maliyetinin olacağını herkesin düşünmesi gerekmiyor mu? 
 
Değerli kardeşlerim, Çok kıymetli basın mensupları

6. Dönem Toplu Sözleşme süreci arifesinde 
kamu görevlilerinin sorunlarının masada çözülmesi gerektiğinin altını bir kere daha çizmek istiyorum. 

Meseleleri öteleyerek bir yere varamayız. 
Çözüm yeri masadır. Masada bahaneler değil 
hakikatler, gerçekler konuşulmalıdır. 

Çözümsüzlüğe kamu görevlilerinin tahammülü yoktur. 

Biz müzakere ile her meseleyi 
masada çözecek olgunlukta bir toplumuz, ülkeyiz. 

Ben buradan 
taleplerimizin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum:

1.    Ücretlere yapılacak artışın dışında, Türkiye’nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istiyoruz. 

2.    Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için                                                      en düşük devlet memuru aylığının %10’u kadar seyyanen zam yapılmasını;                                                                     En düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz.

3.    Kamuda asli istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

4.    Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak, Personelin Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesini istiyoruz.

5.    Siyasi iradenin vaadi olan  3600 ek göstergenin sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz. 

6.    Aile yardımının artırılmasını ve  emeklilere de ödenmesini istiyoruz. 
7.    Memurlara da Dini Bayram İkramiyesi ödenmesini istiyoruz. 

8.    Ek Ödeme oranlarında artış istiyoruz. 

9.    Derece-Kademe sınırlandırılmasının kaldırılmasını istiyoruz.  

10.    Temel insan haklarından olan grev ve siyaset hakkının verilmesini istiyoruz.